Jacket

    แจ็คเก็ตร้าน BAYZA SPORT พร้อมบริการเสื้อแจ็คเก็ต Jacket แบบสำเร็จรูปแบบต่างๆมากมาย แบบสั่งตัด (Made to order) ท่านสามารถเลือกได้จากแบบด้านล่างหรือว่า Mix and Match พร้อมผ้าและสีต่างๆ พร้อมบริการปักตัวอย่างโลโก้หรือตราสัญลักษณ์ที่ท่านต้องการเพื่อดูเป็นตัวอย่างบนชิ้นผ้าฟรี เราเป็นโรงงานผู้ผลิตครบวงจร

 
222
       Jacket พิมพ์ลายเป็นการพิมพ์ลายลงบนผ้า โดยใชนวัตกรรมสมัยใหม่โดยการพิมพ์หมึกลงบนผ้าแล้วถ่าโอนความร้อนมายังตัวผ้าเพื่อให้สีติดกับผ้า หรือกเรียกว่าระบบ  Sublimation แล้วน้ำมาเย็บเป้นเสื้อแจ๊คเก็ต เสื้อฮู้ด ตัดแต่งได้ตามแบบลูกค้า สามรถออกแบบได้ทั้งตัว