Embroidery

Embroidery 

                        ทางร้านมีบริการปักให้กับลูกค้า โดยจะทำบล็อคปักจากแบบของลูกค้าและนำไปปักตัวอย่างให้ลูกค้าดูก่อน 
                                                 
                               จึงค่อยลงงานจริง ด้ายปักนั้นจะมีเฉพาะสีด้ายที่มีขายในตัวเมืองเชียงใหม่ หากอยากได้สีพิเศษต้องสั่ง
  
ปัก-1
13-2
S__11632649
S__11632647
logo-6
logo-5
logo-2
logo-1
logo-7
053-872539

053-872539